fbpx

Oferta usług

Jednym z najważniejszych aspektów sukcesu w branży gastronomicznej jest umiejętność zarządzania kosztami.

Podjęcie jakiejkolwiek świadomej decyzji kierowniczej, która ma wpływ na koszty żywności i napojów, jest prawie niemożliwe, jeśli nie wykonuje się okresowej „fizycznej rachuby” zapasów (najlepiej co miesiąc, jeśli korzystasz z miesięcznych okresów rozliczeniowych). Pójdę o krok dalej i powiem Ci, że nie możesz nawet wiedzieć, jakie są Twoje rzeczywiste koszty żywności i napojów bez dokładnego spisu na koniec miesiąca (lub okresu).

Pomogę Ci prowadzić finanse lokalu, gospodarkę magazynową, budować receptury oraz wyliczać rentowność menu aby zwrócić Ci czas, który możesz poświęcić na zarządzenia i rozwijanie restauracji.

IMG 8500
OFERTA USŁUG

Czym się zajmuję

“Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.” Henry Ford

Opracowywanie i wdrażanie skutecznych szkoleń personelu może przynieść korzyści Twoim pracownikom i Twojej firmie. Inwestując w swoich pracowników, nawet przy niewielkim budżecie szkoleniowym, możesz obniżyć koszty swojej firmy i pomóc w zwiększeniu sprzedaży i zysków. Często mówi się, że pracownicy wolą szkolenia od podwyżek płac, ponieważ wiedzą, że możliwości uczenia się mogą jeszcze bardziej poszerzyć ich perspektywy zatrudnienia.Niezadowolony pracownik może kosztować firmę tysiące złotych, więc warto zainwestować w szkolenia dla personelu. Gallup poinformował, że brak zaangażowania w pracy może prowadzić do 37% wyższej absencji, 18% niższej produktywności i 15% niższej rentowności. Regularne szkolenia dla pracowników mogą zaoszczędzić firmie tysiące, ponieważ są oni bardziej skłonni do angażowania się w swoje role, co może zwiększyć ich produktywność i nauczyć skuteczniej zarządzać priorytetami pracy.

strategic

Zapewnienie rozwoju personelu może mieć pozytywny wpływ, ponieważ pokazuje, że firma jest zainteresowana inwestowaniem w umiejętności i wiedzę pracowników, zapewniając im cel i rozwój ich roli. Raporty wykazały, że 68% pracowników uważa, że szkolenie i rozwój to najważniejszy aspekt polityki miejsca pracy. Przeprowadzanie szkoleń pracowników nie tylko pomaga im uświadomić sobie ich wartość dla firmy, ale daje im powód do pozostania. Oferowanie możliwości szkoleniowych może promować pozytywną kulturę pracy i pozwala czuć się zmotywowanym i produktywnym podczas pracy na rzecz celów biznesowych.

 • Podnoszenie kwalifikacji
 •  Wymiana doświadczeń
 •  Poprawa jakości pracy
 • Wzrost zatrudnienia
 • Zwiększenie produktywności
 •  

Nasz audyt to zwykle sprawdzanie dokumentów rachunkowych oraz procedur zarządzania finansami, po którym następuje fizyczne sprawdzenie stanów magazynowych, aby upewnić się, że wszystkie działy przestrzegają udokumentowanego systemu ewidencji transakcji (zakupy, przesunięcia MM, odbiory towarów, zamknięcia zmian, kosztorys receptury, itp). Ma to na celu sprawdzenie poprawności raportów finansowych dostarczonych przez pracowników oraz określić sytuacje finansową lokalu.

Podczas audytu nasz wyznaczony audytor będzie obserwował, robił notatki, przeglądał dokumenty i przeprowadzał wywiady z pracownikami. Często zadajemy pytania i sprawdzamy wiedzę pracowników na temat ogólnych celów firmy, standardów serwisu, szkoleń oraz zasad i przepisów obowiązujących w lokalu.

Audytor po zakończeniu przeprowadzonego badania, poinformuje kierownictwo o wynikach. Podczas spotkania audytor przekaże mocne i słabe strony lokalu oraz przedstawi swoje rekomendacje lub propozycje planu naprawczego. Gdy wszystkie uzgodnione kwestie zostaną pomyślnie wdrożone, audyt zostaje oficjalnie zamknięty.

strategicW ramach przygotowań do audytu dobrze jest wyznaczyć w swoim zespole dedykowaną osobę, która będzie pełniła rolę głównej osoby kontaktowej dla audytora. Dzięki temu proces audytu będzie przebiegał sprawnie i zapobiegnie nieporozumieniom  oraz przyspieszy cały proces. 
 •  Niezależny raport kondycji finansowej
 • Plan naprawczy na poprawę rentowności
 •  Ocena efektywności pracy
 •  Identyfikacja marnotrastwa
 •  Ocena efektywnego i odpowiedzialnego wykorzystania możliwości

Jednym z głównych powodów, dla których właściciele lokali zatrudniają konsultanta jest możliwość skorzystania z ich specjalistycznej wiedzy. W końcu konsultant będzie miał dogłębną wiedzę na temat technik, strategii i wskaźników zarządzania przychodami, dzięki czemu będzie lepiej wyposażony niż nie jeden z Twoich pracowników.

Coraz częściej właściciele hoteli i inne podmioty z branży gastronomicznej pozyskują usługi doradztwa w zakresie zarządzania przychodami w celu optymalizacji cen, dystrybucji i obłożenia oraz maksymalizacji wyników finansowych. 

Kim jest konsultant i czym się zajmujemy? Mówiąc prościej, konsultant jest zewnętrznym ekspertem, który wchodzi do lokalu oferując świeże spojrzenie i specjalistyczną pomoc. Zazwyczaj pracujemy nad zrozumieniem, jak obecnie działa Twój lokal, a następnie udzielamy  porad dotyczących kroków, które możesz podjąć, aby poprawić wydajność lub zoptymalizować wyniki.

Jakie są korzyści z zatrudniania firmy konsultingowej w zakresie zarządzania przychodami?

Jeśli zwrócisz się do firmy takiej jak nasza z wcześniejszym doświadczeniem w branży gastronomicznej, otrzymasz wiedzę z pierwszej ręki oraz zyskasz zewnętrzną perspektywę

strategicW wielu przypadkach może to być niezwykle cenne, ponieważ osoby pracujące wewnętrznie są czasami zbyt związane z problemami lub pod wpływem własnych uprzedzeń, aby spojrzeć na sprawy obiektywnie. Wreszcie, głównym plusem outsourcingu jest możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Chociaż pobierzemy opłatę za pracę, którą wykonamy w Twoim lokalu, jest to prawdopodobnie znacznie mniej niż płacenie pracownikowi pełnoetatowemu za wykonanie tej samej pracy, nawet jeśli chodzi wynagrodzenie.

 

 • Zewnętrzna opinia
 • Redukcja kosztów
 •  Ekspertyza i wsparcie
 • Długoterminowe projekty
ANALIZA RENTOWNOŚCI MENU

INŻYNIERIA MENU = WZROST ZYSKÓW

Inżynieria menu to sposób na ocenę rentowności menu w restauracji. Wykorzystując dane o sprzedaży i kosztach żywności, można wskazać, które dania mają być polecane , wspierane np marketingowo lub usuwane z karty.