Zyski w gastronomii. Klucz do sukcesu finansowego. Analiza zysków i strat

Czy zyski w gastronomii można uzyskać przy pomocy rozliczeń P&L. Czy metoda P&L (profit and loss) może być sposobem na rentowność?
W pierwszej kolejności regułka(wikipedia):


Rachunek zysków i strat (ang. income statement) zwany również rachunkiem wyników – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa i ukazuje jego zdolność do generowania zysków i samofinansowania. W zestawieniu znajdują się różne kategorie zwiększające lub zmniejszające wynik finansowy.

W swojej pracy spotkałem się z wieloma sposobami kontrolowania kosztów przez właścicieli lub managerów lokali ale też z ich absolutnym brakiem. Czysty hardcore, na żywioł.  Mój świat, mówiąc o gastronomii nie funkcjonuje bez miesięcznych raportów P&L.Każdego miesiąca a czasem w krótszych odstępach czasu, zapoznaje się z raportami zysków i kosztów aby upewnić się, że moje zaplanowane cele finansowe nie wypadły z wcześniej ustalonych torów. Ta wiedza i częstotliwość, daje mi również możliwość korygowania błędów i wprowadzania poprawek.Kontrola przychodów i wydatków nie jest trudnym zadaniem. Służą do tego gotowe rozwiązania.


Na temat ważności obliczania kosztów w gastronomii, rozmawiam z Bartoszem Peterem, Kapitanem Reprezentacji Polski Kucharzy. Cały wywiad możesz zobaczyć w Podcast Gastronomiczny, klikając TU


Gospodarka magazynowa

Wystarczy regularnie i skrupulatnie wprowadzać dane dotyczące sprzedaży i zakupów. Prowadzenie gospodarki magazynowej pozwoli nam kontrolować część zakupową oraz rozliczyć stany magazynowe inwentaryzacją. Dane dotyczące sprzedaży dostarczy nam POS. Księgowość dostarczy nam pełne informacje dotyczące wynagrodzeń pracowniczych. 

Korzystając z wbudowanych narzędzi czy chociażby excela, zapiszemy wszystkie wydatki związane z kosztami stałymi tj. media ,czynsze itd. Ważne aby w tabelce zapisywać wszystkie koszty związane z prowadzeniem lokalu włączając w to np. opłaty za wywóz śmieci, zakup rolek do terminala płatniczego czy zapłatę za koszenie trawy wokół lokalu. Wszystkie skrupulatnie wprowadzone liczby, pozwolą nam stworzyć bardzo realny raport finansowy na podstawie którego podejmować będziemy kolejne decyzje. Zyski w gastronomii można wypracować pracując regularnie z tabelkami.

analiza zysków i strat w gastronomii


4 myśli na temat “Zyski w gastronomii. Klucz do sukcesu finansowego. Analiza zysków i strat

  1. Pingback: Czy Food Cost ma znaczenie? -

  2. Pingback: Oszczędzaj na kosztach personelu

  3. Pingback: Koszty w gastronomii. Jak oszczędzać na energii

  4. Pingback: Zysk finansowy restauracji vs straty 1:0 - Finanse w Gastronomii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *